Download Soal Dan Kunci Jawab Siap Uas Bahasa Jawa Kelas 6 Sd Semester 1 Terbaru - Banned Masal
News Update
Loading...

Friday, April 12, 2019

Download Soal Dan Kunci Jawab Siap Uas Bahasa Jawa Kelas 6 Sd Semester 1 Terbaru

Download Contoh Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Ganjil Mapel Bahasa Jawa Kelas  Download Soal dan Kunci Jawab Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Contoh Soal UAS 1/ Ganjil Mapel Bahasa Jawa Kelas VI (Enam)SD

Apa kabar teman Rajasoal.com di manapun berada, berjumpa kembali dengan goresan pena kami yang masih terkait pola soal UAS semester ganjil pada tahun anutan terbaru ini. Kali ini kami memuat goresan pena yang berjudul Download Soal dan Kunci Jawab Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru.

Bahasa Jawa boleh dibilang yaitu mapel yang relatif menyulitkan dan sedikit rumit alasannya di dalamnya termuat majemuk istilah khas Jawa dan tentunya abjad Jawa itu sendiri yang terasa kurang familiar dikarenakan memang jarang dipakai lagi cukup umur ini.

Akan tetapi jangan merasa pesimis dulu dalam menghadapi UAS 1/ ganjil mapel Bahasa Jawa pada tahun anutan terbaru ini alasannya kami menyediakan contoh soal UAS 1 Bahasa Jawa kelas 6 beserta kunci jawabnya yang dapat Anda jadikan sebagai media untuk mencar ilmu dan berlatih mengerjakan soal.

Langsung saja kami bagikan untuk Anda tautan untuk mengunduh Contoh Soal UAS 1/ Ganjil Mapel Bahasa Jawa Kelas 6/ VI SD tersebut, dipersilahkan:
Berikut kami petikkan beberapa contoh soal dan Kunci UAS 1 Mapel Bahasa Jawa kelas 6/ VI SD terbaru yang sudah Anda download tersebut:

UAS 1/ Ujian Akhir Semester 1
Tahun 20../ 20..
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS : 6 (Enam) SD
SEMESTER 1 (satu)
NAMA :
Nilai :

www.Rajasoal.com

Wacanen Sing Premati !

Ndandosaken Sepedha Montor

Bapak mundhut sepedha montor enggal. Anggenipun ngreyen sampun angsal 500
km. Miturut buku paugeran servis, kedah servis sepisan. Pramila lajeng dipunasta
dhateng bengkel. Wonten ing bekel , lampu, rante, reting, busi lan mesinipun
dipuntiti, bokmenawi wonten ingkang kedah dipunsetel.
Bengkel langgananipun bapak panci sae. Naminipun bengkel “ Maju Jaya “.
Pirantinipun komplit.Tenaganipun timur sedaya, dhasar lulusan saking STM
Mesin. Pramila boten mokal menawi gadhah ketrampilan ing babagan mesin.
Tandangipun cepet cekat ceket, alus garapanipun. Boten nggumunaken menawi
tiyang ingkang nyervisaken wonten bengkel “ Maju Jaya “ kathah, ngantos sami
antri
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

I .WENEHANA TANDA PING ( X ) AKSARA A , B, C, UTAWA D ,
ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER !

1. Apa Irah-Irahane Wacan Ing Ndhuwur ?

A. Ndandosaken Sepedha Montor
B.Buku Servis Sepeda Motor
C. Bengkel Langgananipun Bapak
D. Bengkel “ Maju Jaya “.

2. Bapak nyervisake sepedha montor ono ing ....
A. Bengkel Maju Terus
B. Bengkel Maju Jaya
C. Bengkel Maju Berjaya
D. Bengkel Maju Tak Gentar

3. Perangan sepedha montor sing diteliti yaiku ....
A.Spion, foot step,dinamo C. Lampu,rante,reting,busi,mesin
B.Spion, lampu rem,handle, jog D. Lampu rem,dinamo,spion

4. Sing nyambut gawe ing bengkel saka lulusan sekolah ....
A. Sekolah Menengah kejuruan Mesin C.STM Mesin
B.SMA Mesin D.SMAK Mesin

5. Pusakane Raden Arjuna yaiku ....
A. Panah Pasopati C. Ketug Lindu
B. Gadha Ruakpolo D. Kuku Pancanaka

6. Panengah Pandhawa iku jenenge ....
A. Puntadewa C. Janaka
B. Werkudara D. Nakula

7.Sing Nonton Bal-Balan Jejel . . . Ngebaki Stadion.
A.Muyel C.Menceb
B.Riyel D. Ngeyel

8.Wis Ana Sawulanan Reni Nandhang Lara . Mulane Awake Tansaya Kuru
Sasat Mung Kari . .
A.Dubang C.Bangjo
B.Lunglit D.Bangcuk

Nonton Badminton
Jono lagi nonton pertandingan bulu tangkis ing TV. Sing main Bita Pramita musuh
Cuan Ak Siong saka negara Cina. Pertandingan mau dianakake ing Indonesia,
ngrebutake Piala Geloha.

11. Irah-irahan tentang ing dhuwur yaiku ....
A. Pertandingan tenis
B. Pertandinga bulu tangkis
C. Nonton Badminton
D. Nonton bal-balan

12. Bu Guru ... amarga murid-murid padha rame.
A. nesu C. ngomel
B. sedih D. muni-muni

13.Ditakoni Kok Mung Ngembang . . . , Aja Ndrenges Wae.
A.Jambu C.Asem
B.Suruh D.Bakung

14.Roning . . . Mas , Sampun Sayah Nyuwun Ngaso.
A.Asem C.Lombok
B.Krambil D.Mlinjo

15. Senajan wong liya, yen ana usahane melu ngrasakake. Ukara ing dhuwur yen diparibasake ...
A. Durung ilang puput lempuyange.
B. Dudu beras ditempurake.
C. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan.
D. Dom sumurup ing banyu.

28.Emboke Dielus-Elus , Anake Diidak-Idak. Unen-Unen Iki Klebu . . . .
Unen-Unen Iki Klebu . . . .
A.Pepindhan C.Paribasan
B.Wangsalan D.Cangkriman

29.Pitik Walik Saba Kebon , Batangane . . . .
A.Kates C.Nanas
B.Waluh D.Gedhang

30.Kuku Pancanaka Kuwi Gegamane . . . .
A.Arjuna C.Puntadewa
B.Wrekudara D.Nakula

31.Putra Pambarepe Pandhawa Yaiku . . . .
A.Arjuna C.Puntadewa
B.Wrekudara D.Nakula

47.Kembang Lombok Arane Menik, Yen Kembang Kacang Arane . . . .
A.Besengut C.Drenges
B.Mayang D.Gleges

48.Tukang Nabuh Gamelan Kuwi Diarani . . .
A.Niyaga C.Waranggana
B.Juru Gendhing D.Pacalang

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener lan permati!
1.Ukara tanduk yaiku ukara kang jejere .... pegawean
Jawab: Nindakake/ nglakoni
2.Bocah kok bobote abot kapas, iku tegese....
Jawab:Enteng banget
3.Layang ulem yaiku layang kang surasane ....
Jawab: aweh weruh sarto ndawuhi supaya teka/ rawuh
4.Timun, semangka kalebu tanduran pala ....
Jawab: Kesimpar
5.Dina ahad bocah kelas VI arep sepedha santai menyang pesisir. Pratelan sing
kalebu latar wektu yaiku ....
Jawab: Dina Minggu
6.Pandhawa iku cacahe lima. Dene panengahe pandhawa yaiku ....
Jawab: Raden Arjuna , Permadi , Ramade , Kumbang Ali – ali.
7. Bu Suryati nulis surat. Yen di gawe ukara tanggap dadi ....
Jawab: Surat ditulis bu Suryati.
8. Yen ( tandang ) aja grusa-grusu. Tembung “tandang “ kudune ....
Jawab: Tumandang
9.Wong loro nggawa siji ing pundhak arane nggotong. Wong siji nggawa loro ing
pundhak arane ....
Jawab: Mikul
10. Ibu saweg madosi arta ingkang ketriwal. Madosi padha karo....
Jawab: Nggoleti/ Ngluru

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan supaya mendapat file yang lengkap dan utuh.

Kami cukupkan hingga di sini goresan pena kami yang berjudul:

Download Soal dan Kunci Jawab Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Semoga sebaran isu ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!
Comments


EmoticonEmoticon

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done
close